กองบิน ๔๑ สนับสนุนน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ กองบิน ๔๑ ให้การสนับสนุนน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร พร้อมรถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือจากปัญหาขาดแคลนน้ำ ใช้ในการบำรุงสัตว์เลี้ยงและเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ในสวนสัตว์เชียงใหม่
ทั้งนี้ เนื่องด้วยแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่มีปริมาณน้ำที่ลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้ ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ในการดำเนินงานภายในสวนสัตว์ได้ กองบิน ๔๑ จึงให้การสนับสนุน นำน้ำเพื่อเติมในถังจัดเก็บน้ำใช้และตามส่วนจัดแสดงสัตว์ สำหรับในการบำรุงเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มความชุ่มชื้นที่พื้นที่ ตั้งแต่ห้วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๓

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!