จังหวัดน่าน รับมอบน้ำดื่ม จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากร ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.ที่ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวด จากผู้แทนบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ “ซีพี” โดยนายบัญชา โชติกำจร ผอ.สนง.ด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดน่าน (C.P.น่าน) เพื่อให้ทางจังหวัดน่าน นำไปจัดสรรสนับสนุนมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามจุดคัดกรอง ได้มีน้ำดื่มสะอาดไว้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ต่อสู้ไวรัสโควิด 2019 ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!