พะเยา – พบผู้ป่วยติดโควิด 19 เพิ่มอีก 1 ราย/ยังไม่ล็อคดาวน์จังหวัด

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มอีก 1 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยรวมทั้งหมด 3 ราย โดยเป็นผู้ป่วยชายอายุ 42 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีประวัติโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้ ซึ่งปัจจุบันเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพะเยา
สำหรับผู้ป่วยรายดังกล่าวมีประวัติเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อนที่ภายหลังตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด 19 และเมื่อเดินทางกลับมายังภูมิลำเนาโดยรถยนต์ส่วนตัว ได้กักตัวเองที่บ้านสวนเพียงลำพัง ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 ก่อนจะเริ่มป่วยด้วยอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ไอ มีน้ำมูก จึงไปเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพะเยา โดยให้ประวัติเคยใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 และผลการตรวจเมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมาพบการติดเชื้อโควิด 19 ดังกล่าว
นายชุติเดช กล่าวต่ออีกว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวถือว่ามีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมสูงมาก เมื่อเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง จึงกักตัวเองอยู่ตามลำพัง มีเพียงมารดาที่ส่งอาหารให้รับประทาน โดยไม่มีการสัมผัสแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อมาโรงพยาบาลได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันที ทำให้มีผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิดน้อยมาก โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งสิ้น 20 ราย
สำหรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในส่วนของจังหวัดพะเยายังไม่มีมาตรการล็อคดาวน์ หรือปิดเส้นทางคมนาคมเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยาแต่อย่างใด เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วงและควบคุมได้ แต่ได้เฝ้าระวังอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีทั้งการใส่หน้ากาก และการเว้นระยะห่างในที่ชุมชน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!