รองฯ แม่โจ้ยูไนเต็ด ผจก.โอ.เค.เมล็ดพันธ์ุ มอบเมล็ดพันธ์ุนับแสน

รองประธานสโมสรแม่โจ้ ยูไนเต็ด และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เจ้าของ บ.โอ.เค.เมล็ดพันธุ์ และ FOOD SEEDS มอบเมล็ดพันธ์ุให้กับเทศบาลตำบลหนองหาร นำไปมอบชาวบ้าน ตามโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว สู้กับไวรัสโควิด-19 โดยมอบให้ทุกครอบครัวในตำบลหนองหาร แบบฟรี ๆ ที่มาขอรับไปปลูกอย่างทั่วถึง

เทศบาลตำบลหนองหาร อ. สันทราย เชียงใหม่ ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว “สู้ภัยโควิค-19” นายกสุพิศ เถียรทิม นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร และ สจ.สุพล ณ วิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าพนักงาน จัดโครงการมอบเมล็ดพันธุ์ผักร่วมโครงการรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวด้วยวัสดุต่าง ๆ ในบริเวณบ้านเพื่อบริโภค โดยมอบเมล็ดพันธุ์ครอบครัวละ 3 ชนิด พริกขี้หนู มะเขือ แตงกวา จำนวน 3,500 ครัวเรือน หน่วยงานราชการ ตชด.33 โรงเรียนบ้านหนองหาร วัดทิพวนาราม วัดวิเวกวนาราม โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชนสตรี แกนนำบนพื้นที่สูง

สำหรับเมล็ดพันธ์ุได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักจาก โอ.เค.เมล็ดพันธุ์ และ FOOD SEEDS นายชิน เถียรทิม กรรมการผู้จัดการ /รองประธานสโมสรแม่โจ้ ยูไนเต็ด และกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมพนักงานนำเอาเมล็ดพันธ์ุ จำนวน 10,500 ซอง มูลค่า 105,000 บาท มามอบให้ เทศบาลตำบลหนองหาร เพื่อร่วมด้วยช่วยกันสู้ภัยโควิค-19 แก่พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น