ช่วยชีวิต ! สัตว์ป่า เหยื่อไฟป่า 8 ชนิด 20 ตัว รวมทั้งอีเห็น ทุกตัวปลอดภัย

วันที่ 14 เม.ย. 2563 จากสถานการณ์ไฟป่า ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เชียงใหม่ ตลอดช่วงกว่า 1 เดือนที่ผ่านมา ทำให้มีสัตว์ป่าหลายชนิดได้รับผลกระทบ และได้รับบาดเจ็บ ซึ่งจำนวนหนึ่งได้รับการช่วยเหลือส่งต่อเข้ารับการรักษาและอยู่ในความดูแลที่คลินิกสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) โดยผู้ที่ทราบข่าวจากโซเชียลมีเดีย ต่างพากันช่วยส่งสิ่งของบริจาคทั้งยารักษา และอุปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนการทำงานของสัตวแพทย์ในการดูแลรักษาสัตว์ป่าดังกล่าว

ทั้งนี้นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นไม่เพียงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าที่รับความเสียหาย และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือชุมชนใกล้เคียง แต่ยังส่งผลกระทบต่อ สัตว์ป่าที่ต้องหนีตายและได้รับบาดเจ็บด้วย ซึ่งล่าสุดคลินิกสัตว์ป่าได้รับสัตว์ป่า ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า ทั้งลูกสัตว์ป่าที่ถูก พ่อแม่ทอดทิ้ง และสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บ มาอยู่ในความดูแลรวม 8 ชนิด จำนวน 20 ตัว ได้แก่
อีเห็น, แมวดาว, ชะนี, หมาไม้, นกปีกลายสก็อต, เหยี่ยว เป็นต้น

เบื้องต้นเวลานี้ สัตว์ป่าทุกตัวปลอดภัยแล้ว และได้รับการดูแลอย่างดี โดยล่าสุดเพิ่งได้รับลูกอีเห็น 4 ตัว ที่ถูกแม่ทิ้งเนื่องจากหนีไฟป่ามาดูแล ขณะที่อีเห็นอีกตัวที่ได้รับบาดเจ็บจากบนดอยสุเทพนั้น แม้จะสูญเสียดวงตาไป 1 ข้าง แต่เวลานี้อาการปลอดภัยพ้นโคม่าแล้ว สัตว์ป่าทั้งหมดจะได้รับการดูแลรักษา จนแข็งแรงสมบูรณ์ดี หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่า แต่ละตัวพร้อมที่จะถูกปล่อยกลับคืนสู่ป่าเพื่อใช้ชีวิตตามธรรมชาติหรือไม่อย่างไร หากตัวใดมีความพร้อมก็จะทำการปล่อยคืนสู่ป่าต่อไป แต่หากไม่พร้อมก็จะนำไปเลี้ยงดูไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

สำหรับสิ่งของบริจาคที่มีผู้ส่งมาช่วยเหลือจากทั่วประเทศนั้น ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดเผยว่า รู้สึกขอบคุณและซึ้งในน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นอย่างมาก จากการที่มีสิ่งของบริจาค ถูกส่งมาให้ที่คลินิกสัตว์ป่า จำนวนมาก ทั้งยาและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสัตวแพทย์ในการดูแล และรักษาสัตว์ป่าที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า อย่างไรก็ตาม ในเวลานี้ พบว่าสิ่งของ ที่ได้รับบริจาคมา มีจำนวนมากจนเพียงพอและเกินความต้องการแล้ว

ดังนั้น จึงอยากจะขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ต้องการจะบริจาคสิ่งของมาให้ความช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ทางคลินิกสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ชะลอการบริจาคไว้ก่อน จนกว่าจะมีความจำเป็น โดยเวลานี้ในส่วนของ สิ่งของบริจาคที่ได้รับบริจาคมาและเกินความจำเป็นต้องใช้ที่คลินิกสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ก็จะทำการกระจายไปยังคลินิกสัตว์ป่า ที่มีอยู่ทั่วประเทศทั้ง 5 แห่ง ให้ได้ใช้ประโยชน์กันอย่างทั่วถึงต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!