สำนักงานพาณิชย์ ชี้แจงการบริหารจัดการผลไม้และสินค้าเกษตรปี2563

วันที่ 21 เมษายน 2563 นางภูษณิศ ไชยมณี ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงและหารือแนวทางบริหารจัดการผลไม้และสินค้าเกษตร ปี2563 ร่วมกับผู้แทน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด บริษัท ปตทธุรกิจค้าปลีก จำกัด และ ห้างโมเดิร์นเทรด จำนวน 4 แห่งได้แก่ ท็อปซุปเปอร์มาร์ /บิ๊กซี/โลตัส/แม็คโคร เพื่อขอความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายและจัดหาสถานที่จำหน่ายผลไม้ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ผลการประชุมผู้ประกอบการทุกรายยินดีให้ความร่วมมือในการจัดสถานที่จำหน่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการได้เสนอให้สำนักงานมีการจัดทำป้ายบริเวณจุดจำหน่ายให้แก่เกษตรกรที่เข้าไปจำหน่ายสินค้าด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!