อนุมัติแล้ว ! เยียวยา “เกษตรกร” 10 ล้านราย รับเงิน 5,000 บาท 3 เดือน แนะรีบตรวจสอบข้อมูล

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร ไม่เกิน 10 ล้านราย ประกอบด้วย

กลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง จำนวน 8.4 ล้านคน
เป็นเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน 1.57 ล้าน

ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกทุกท่าน ตรวจสอบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th/ กรมส่งเสริมการเกษตร ถึง 15 พ.ค. นี้ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ในการรับสิทธิ์เยียวยาดังกล่าว โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!