รถตู้และรถมินิบัสโดยสารประจำทาง สายลำปาง-เชียงใหม่ และ ลำปาง-แพร่ เริ่มทดลองวิ่ง หลังหยุดบริการมานานกว่า 2 เดือน

แต่ยังคงคุมเข้มการเดินทางอย่างเต็มรูปแบบ ขณะที่จังหวัดลำปาง พร้อมมาตรการ หลัง ศบค.ผ่อนปรน 6 กิจการและกิจกรรม ที่สามารถเปิดให้บริการประชาชนในระยะที่ 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม นี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง ได้เริ่มเปิดบริการวิ่งรถระยะใกล้เป็นวันแรก หลังจากต้องหยุดเดินรถไปถึง 2 เดือน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเบื้องต้น ได้เปิดให้บริการรถตู้โดยสารและรถมิบัสโดยสารประจำทาง สายลำปาง-เชียงใหม่ และสายลำปาง-แพร่ จำนวน 2 สาย ให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้


โดยที่สถานีขนส่ง จะมีการตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด คือตรวจวัดไข้ล้างมือด้วยเจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง จากนั้นทางเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขนส่งฯได้ทำการตรวจสอบเอกสารการเดินทางของผู้โดยสาร ที่จะเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อที่จะกรอกประวัติทั้ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และประวัติสุขภาพร่างกาย เพื่อติดตามผู้โดยสารทุกคนที่มาใช้บริการ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศและมาตรการคุมเข้มการเดินทางข้ามจังหวัด ในห้วงไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดในขณะนี้ โดยบรรยากาศทั่วไป ยังไม่คึกคักเท่าที่ควรเนื่องจากว่าเป็นวันแรก ที่เปิดให้บริการทางรถโดยสารประจำทาง หากไม่พบมีการแพร่ระบาดเพิ่มอีก คาดว่าจะเพิ่มการสัญจรข้ามจังหวัดโดยรถโดยสารประจำทางเพิ่มอีก โดยสามารถสอบถามได้ที่ บริษัทกรีนบัส ลำปาง

ขณะที่มาตรการผ่อนปรนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ล่าสุด นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) รับฟังคำชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ในการชี้แจงแนวทางด้านต่าง ๆ ตามที่รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ศบค.) ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในการออกคำสั่งประกาศ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน ในการพิจารณาออกคำสั่ง/ประกาศใด ๆ ให้รอฟังการสั่งการเชิงนโยบายจาก ศบค. และ ศบค.มท. เพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศ โดยรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนปรนใน 6 กิจการ/กิจกรรม ที่สามารถเปิดให้บริการประชาชนในระยะที่ 1 ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม นี้ เป็นต้นไป ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กิจการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ถนนคนเดิน แผงลอบ กลุ่มที่ 2 ร้านจำหน่ายอาหาร ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ที่อยู่นอกห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารริมทาง รถเข็น หาบเร่ กลุ่มที่ 3 กิจการค้าปลีก ค้าส่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ บริเวณพื้นที่นั่ง ยืนรับประทาน รถเร่ หรือรถวิ่งขายสินค้าอุปโภค บริโภค ร้านค้าปลีกขนาดย่อม ร้านค้าปลีกชุมชน ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม กลุ่มที่ 4 กีฬาสันทนาการ กิจกรรมในสวนสาธารณะ ที่เป็นการออกกำลังกายโดยไม่ได้เล่นเป็นทีม และไม่มีการแข่งขัน กลุ่มที่ 5 ร้านตัดผมเสริมสวย ร้านตัดผม เฉพาะตัดสระไดร์ผม และกลุ่มที่ 6 ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!