ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยกำลังพล กองบิน ๔๑ ณ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจสอบเอกสารแบบบันทึกสุขภาพของผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ (ชม.๑) ที่ต้องทำการกรอกเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและติดตาม ในกรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงตามประกาศของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามเป็นพิเศษ ณ ท่าอากาศยานผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

โดยในวันนี้ เป็นวันแรกที่สายการบินหลายสายการบิน เริ่มกลับมาทำการบิน จึงทำให้มีผู้โดยสาร เริ่มเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างมาก จึงทำให้ต้องมีการเข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ มีเที่ยวบินที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นที่เที่ยวบินจากสนามบินดอนเมือง จำนวน ๖ เที่ยวบิน เที่ยวบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ จำนวน ๒ เที่ยวบิน และเที่ยวบินจากสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ เที่ยวบิน จำนวนทั้งสิ้น ๙ เที่ยวบิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!