ตากประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ครั้งที่ 18/2563 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) หารือโครงการยับยั้งภัยพิบัติกรณีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โทร 055-518120-1 สายด่วน 1669

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!