สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสถานศึกษาและมอบแอลกอฮอล์ให้กับสถานประกอบกิจการเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 1 พ.ค. 2563 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตากหลังเก่า นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับสถานศึกษาและมอบแอลกอฮอล์ให้กับตัวแทนสถานประกอบกิจการ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ร่วมกับสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ภายใต้หัวข้อ “แรงงานรวมพลัง สู้ภัยโควิด-19 และปันความสุขให้น้อง” โดยมีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านวังม่วง โรงเรียนบ้านหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก และหน่วยงานบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ให้กับตัวแทนสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาตาก และบิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด(มหาชน) สาขาตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!