หนูพุก ! สร้างรายได้ช่วงโควิด-19 จังหวัดพะเยา

หนุ่มวัย 45 ปี ชาวบ้านป่าห้วยแข้ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างเว้นจากการขายก๋วยเตี๋ยวหลังได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยหันมาเพาะพันธ์ุหนูพุกขนาดใหญ่ เป็นพันธ์ุพื้นเมืองพะเยา สร้างรายได้ โดยมุ่งหวังจะขยายพันธ์ุจำหน่ายเป็นพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุ เนื่องจากหนูพุกปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดมาก

นาย โสภณ พานทอง อายุ 45 ปี เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายชัยซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านป่ากล้วยแข้ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เลี้ยงขยายหนูพุกขนาดใหญ่พันธ์พื้นเมืองพะเยา โดยวิธีเลี้ยงแบบบ่อซีเมนต์ที่เป็นระบบปิด หลังใช้เวลาว่างจากการขายก๋วยเตี๋ยวในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทำการเพาะขยายพันธ์ุหนูพุกพันธ์ุพื้นเมืองพะเยาซึ่งมีขนาดใหญ่มาก และเป็นที่ต้องการของตลาด

โดย นาย โสภณ พานทอง เล่าว่า หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถขายก๋วยเตี๋ยวได้ จึงหันมาเริ่มต้นเลี้ยงและขยายพันธ์ุหนูพุกดังกล่าว โดยแรกเริ่มเลี้ยงประมาณ 20 ตัว โดยปล่อยลงบ่อซีเมนต์ ให้อาหารเป็นพวกรำข้าว, อาหารของเป็ดไก่ และหญ้าเนเปียร์ ตนเองจึงทำการขยายพันธ์ุเพราะหนูพุกจะใช้เวลาเพราะพันธ์ุประมาณ 3 เดือนหลังจากนั้นทุก 21 วันจะเกิดลูกอย่างต่อเนือง ปัจจุบันมีหนูพุกที่เพราะพันธ์ุอยู่กว่า 1000 ตัวแต่ไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย โดยราคาเริ่มต้นหากได้ประมาณ 1 เดือนก็จะขายคู่ละ 200 บาทต่อตัว 2 เดือนคู่ละ 500 บาท 3 เดือนคู่ละ 800 บาท และหากเลย 4 เดือนขึ้นไปก็จะจำหน่ายเป็นหนูพ่อแม่พันธ์ุ ขายคู่ละ 1,000 บาท แล้วแต่ขนาด

ซึ่งหนูพุกพันธ์ุพื้นเมืองพะเยาที่เลี้ยงจะมีตัวขนาดใหญ่มาก มีน้ำหนักกว่า 1 กก. และเป็นที่ต้องการของตลาด ปัจจุบันในเรื่องตลาดของหนูนั้นมีกว้างมาก โดยเฉพาะหนูเนื้อซึ่งตนเองไม่สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการของตลาด เพราะเป็นที่นิยมมาก ซึ่งอาชีพการเลี้ยงหนูพุกใหญ่นั้นสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันก็มีผู้สั่งซื้อทางออนไลน์และในกลุ่มเลี้ยงหนูด้วยกันซึ่งถ้าไม่มีไวรัสโควิด-19 ก็จะจำหน่ายได้มากจนเพราะพันธ์ุไม่ทันและไม่เพียงพอกับความต้องการตลาด

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!