เพิ่มความปลอดภัย ! ตลาดนัดวันอาทิตย์แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย น.ส.ศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัด , หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย , สาธารณสุขจังหวัด , ฝ่ายปกครองจังหวัด ,เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังพิจารณามาตรการต่าง ๆ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อ 5 คน รักษาหายแล้วทั้งหมด ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลากว่า 30 วัน

 

พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่กักกันประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ที่ถูกนำตัวมาอยู่ในสถานที่กักกัน 14 วัน จำนวน 11 คน ซึ่งทุกคนไม่เครียดพร้อมปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันของรัฐที่จัดไว้ สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เตรียมพื้นที่กักกันรองรับไว้ทั้ง 7 อำเภอ รวม 9 แห่ง สามารถรองรับประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงกลับภูมิลำเนาได้ จำนวน 140 คน ปัจจุบันมีผู้เข้ามาอยู่ในสถานที่กักกันแล้ว 6 อำเภอจำนวน 72 คน อยู่ครบ 14 วัน และกลับบ้านไปแล้ว 25 คน ยังคงเหลือผู้ที่กักกัน 47 คน ยกเว้นอำเภอสบเมย ยังไม่มีประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาอยู่ในสถานที่กักกัน

 

ทางด้าน น.ส.ศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัด , หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย , สาธารณสุขจังหวัด , ฝ่ายปกครองจังหวัด ,เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตลาดนัดวันอาทิตย์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจติดตามมาตรการผ่อนคลาย หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ศูนย์บัญชาการควบคุมป้องกันโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประกาศจังหวัด ให้ประชาชนผู้ประกอบธุรกิจ สามารถประกอบกิจการและกิจกรรมได้ใน 6 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา

น.ส.ศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชน ได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายจับจ่ายซื้อของพอสมควร ทุกคนให้ความร่วมมือดีปฏิบัติตามมาตรการสวมใส่หน้ากาอนามัยมากถึงร้อยละ 99 แต่มีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขคือเรื่องการเข้าออกตลาด สามารถเข้าได้ 3 ช่องทาง จะต้องปรับให้เข้าได้เพียง 1 ช่องทาง ออก 2 ช่องทาง ทางเข้าจะต้อง เพิ่มเจลล้างมือก่อนเข้าตลาดให้มากกว่านี้ โดยภาพรวมประชาชนผู้ประกอบธุรกิจให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดีมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น