จังหวัดเชียงราย ดูแลเกษตรกร (ลิ้นจี่) ในสถานการณ์ โควิด-19 ให้สามารถจำหน่ายได้

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย อำนวยการ ประสานงาน ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร จว.ช.ร.

เมื่อ 12 พ.ค.63 เวลา 1530 น. พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. อำนวยการ ประสานงาน ร่วมกับ นายแก้ว ศุภกรธนสาร หน.ไปรษณีย์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายวัชร รัชตวรคุณ ผช.หน.ไปรษณีย์จังหวัดเชียงราย ในการสนับสนุนเกษตรในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด- 19 ซึ่งเป็นผลผลิตตามฤดูกาล ได้แก่ ลิ้นจี่ จังหวัดเชียงราย โดยทางไปรษณีย์จังหวัดเชียงรายจะเป็นผู้รับลิ้นจี่จากเกษตรกร บ.ห้วยแก้ว ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร.นำส่งให้กับไปรษณีย์ กทม.และปริมณฑลเพื่อจำหน่ายที่ไปรษณีย์ฯ โดยได้ดำเนินการมาแล้ว จำนวน 2 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 รวมแล้วเป็นจำนวน 10 ตัน เมื่อจำหน่ายได้เรียบร้อยได้นำเงินส่งให้กับเกษตรกรฯ ที่นำผลผลิตมาส่งให้ ซึ่งทางไปรษณีย์จังหวัดเชียงรายจะยังคงดำเนินการต่อไปเมื่อมีการสั่งมาจาก กทม.และปริมณฑล ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!