กองสาธารณสุข ทต.แม่ลาน้อย ร่วมกับ สนง.ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านวังคัน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พื้นที่เป้าหมาย วันที่ 4 บ้านวังคัน หมู่ที่ 5 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!