กองสาธารณสุขฯ ทต.แม่ลาน้อย, ปศุสัตว์ อ.แม่ลาน้อย, ปศุสัตว์ จ.แม่ฮ่องสอน และด่านกักกันโรคสัตว์แม่ฮ่องสอน ดำเนินการทำหมันสัตว์ควบคุมประชากร

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขเทศบาลตำแม่ลาน้อย ร่วมกับ ทีมสัตว์แพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และด่านกักกันโรคสัตว์แม่อ่องสอน ดำเนินการตัดตอนทำหมันสัตว์ เพื่อควบคุมและลดจำนวนประชากรสัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามประปณิปธานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงานทำหมันสัตว์ จำนวน 24 ตัว ณ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!