หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 จัดบริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน ในสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น. ที่บ้าน ดอนแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน พันเอก รฐนนท์ รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานภาค 3 สั่งการให้ ร้อยเอก วีระจักร เสริมชัย นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้นำกำลังพลจิตอาสา ของหน่วย จำนวน 3 ชุด นำอุปกรณ์ตัดผม ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออก ให้บริการตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ โดยตระเวณออกหน่วยตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในรูปแบบ 31 บาร์เบอร์เคลื่อนที่ โดยมีประชาชนในพื้นที่ มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนดีใจเป็นอย่างมากที่หน่วยทหาร ได้ออกมาบริการตัดผมฟรี ถึงแม้จะเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้ออกมาบริการตัดผมฟรีให้ ประชาชนต่างดีใจเป็นอย่างมาก โดยมีประชาชนทั้งผู้ใหญ่ และเด็กมารับบริการตัดผมเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!