ขบวนแห่ศพ “ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ในวันพระราชทานเพลิง

หากเอ่ยชื่อของครูบาเจ้าศรีวิชัย เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักท่าน เนื่องด้วยท่านเป็นพระที่สร้างคุณูปการณ์มากมายไว้ในใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาและแผ่นดินล้านนา ‘ครูบาศรีวิชัย’ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เกจิรุ่นหลังเดินตามรอยพระศาสนา

ท่านเกิดเมื่อวันอังคารขึ้น 11 ค่ำปีขาล ตรงกับวันที่ 11 มิถุนายน 2420 มรณภาพเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2481 ที่ วัดบ้านปาง อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน สิริอายุได้ 60 ปีเศษ  จนกระทั่งวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2489 จึงได้รับพระราชทานเพลิง ณ วัดจามเทวี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีประชาชนมาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงจำนวนมาก และประชาชนเหล่านั้นได้เข้าแย่งชิงอัฏฐิธาตุของครูบาศรีวิชัย ตั้งแต่ไฟยังไม่มอดสนิท แม้แต่แผ่นดินตรงที่ถวายเพลิง ก็ยังมีผู้ขุดเอาไปสักการบูชาอัฏฐิธาตุของท่านที่เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมได้ได้ถูกแบ่งออกเป็น 7 ส่วน แบ่งไปบรรจุตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วแผ่นดินล้านนาดังนี้
1. บรรจุที่ วัดจามเทวี จ.ลำพูน
2. บรรจุที่ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
3. บรรจุที่ วัดพระแก้วดอนเต้า จ.ลำปาง
4. บรรจุที่ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา
5. บรรจุที่ วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่
6. บรรจุที่ วัดน้ำออกรู จ.แม่ฮ่องสอน
7. บรรจุที่ วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จ.ลำพูน

พิธีพระราชทานเพลิงครูบาศรีวิชัย จัดขึ้นตามแบบประเพณีล้านนาไทย โดยเฉพาะขบวนแห่นั้น นับเป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ นำหน้าด้วยมโหฬีปี่กลอง ตลอดสองฟากฝั่งถนนที่ขบวนเคลื่อนผ่านจะมีศรัทธาประชาชนให้ความสนใจ ต่างพากันออกมากราบไหว้เป็นครั้งสุดท้าย โดยขบวนศพของครูบาเจ้าศรีวิชัยได้เคลื่อนออกจากวัดบ้านปาง อำเภอลี้ มาตามถนนสายลำพูน – ลี้ ผ่านบริเวณตัวเมืองลำพูน ก่อนที่จะไปตั้งพระราชทานเพลิงที่วัดจามเทวี จังหวัดลำพูน

บทความโดย
จักรพงษ์ คำบุญเรือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น