เคาะแล้ว ! ใครจะไปตรวจเลือกทหารฯ ปีนี้ เตรียมล็อควันไว้เลย 23 ก.ค. – 31 ส.ค. 63

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 “กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน” Update การตรวจเลือกทหารฯ ปีนี้ว่า สิ่งแรกที่ทุกคนต้องทำ ทุกคนที่มีหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) จะต้องไปดำเนินการแก้ไขหมายเรียกฯ ที่สัสดีอำเภอ ภูมิลำเนาทหาร ในวันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563

จะทำอะไร แจ้งพี่สัสดีท่านเลย อาทิ

  • จะสมัครทหาร อยากรับใช้ชาติปีนี้เลย : พี่สัสดีจะให้เรายื่นคำร้องในวันที่ 29 มิ.ย.-22 ก.ค. 63 ที่อำเภอภูมิลำเนาทหาร ของเรา ก็เล็งวันขอแก้ไขหมายเรียกฯ ให้พอดีกัน (จะได้ไม่ต้องไปหลายรอบ) เมื่อแก้ไขหมายเรียกฯใหม่แล้ว เราจะไปดำเนินกรรมวิธีตรวจเลือกฯ ในห้วงวันที่ 23-25 ก.ค. 63 ณ สถานที่กลาง ของจังหวัด … ดูในหมายเรียกฯ
  • จะขอผ่อนผันต่อ : สัสดีจะแก้ไขหมายใหม่ ให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในห้วงวันที่ 26 ก.ค. – 31 ส.ค.63 ณ สถานที่กลาง ของจังหวัด เช่นกัน … ดูในหมายเรียกฯ
  • จะขอสละสิทธิ์การผ่อนผัน เพื่อเข้ารับการตรวจเลือกฯ (ไม่ว่าจะเรียนจบแล้ว หรือ เปลี่ยนใจแล้วก็ตาม) : พี่สัสดีจะแก้ไขหมายใหม่ ให้ไปในห้วงวันที่ 26 ก.ค. – 23 ส.ค.63 ณ สถานที่ตามหมายเรียกฯ
  • จะขอวัดดวง เข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามปกติ : พี่สัสดีจะแก้ไขหมายให้ใหม่ ให้ไปในห้วงวันที่ 26 ก.ค. – 23 ส.ค.63 ณ สถานที่ตามหมายเรียกฯ
  • จะยื่นใบรับรองแพทย์ : เมื่อแก้หมายใหม่แล้ว เขาจะนัดให้ไปเหมือนคนปกติ (คนวัดดวง) ในห้วงวันที่ 26 ก.ค. – 23 ส.ค.63 ณ สถานที่ตามหมายเรียกฯ ใบแพทย์เดิมที่ขอไว้เมื่อต้นปี ยังใช้ได้

เน้นย้ำ : ทุกคนต้องไปขอแก้ไขหมายเรียกฯ สด35 ที่สัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ของเรา … นัดให้ไป ที่ไหน เมื่อไหร่ ต้องไปตามนั้น อย่าขาด!!!   หน้าที่หนึ่งของชายไทย คือ ไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารฯ

ขอบคุณข้อมูล : กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!