ตู้ปันสุข ชาวปายเติมสุขให้กันและกัน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

ชาวเมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน เติมสุขให้กันและกัน พากันบริจาคอาหาร ผักสดชนิดต่าง ๆ และของแห้ง เติมตู้ปันสุข เพื่อคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ที่ยังมีเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 น.ส.จุไรรัตน์ กันทาสุข ผู้ใหญ่บ้านแม่เย็น หมู่ 1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน อ.ปาย เป็นอย่างมาก เนื่องจาก อ.ปาย เป็นเมืองท่องเที่ยว เมื่อเกิดการระบาดของโรคดังกล่าว ทำให้กิจการท่องเที่ยวทุกแห่ง ต้องปิดตัวลง ส่งผลกระทบต่อแรงงานจำนวนมาก

 

ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ชาว อ.ปาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชน และภาคเอกชนธุรกิจท่องเที่ยว ได้รวบรวมน้ำใจ บริจาคอาหารแห้ง จำพวก บะหมี่สำเร็จรูป ยี่ห้อต่าง ๆ ผักสด และข้าวกล่อง โดยเฉพาะข้าวกล่องนั้น ทางผู้ใหญ่บ้านแม่เย็น ได้ร่วมกับลูกบ้านทำข้าวกล่องมาเติมที่ตู้ปันสุข ที่ตั้งอยู่ที่หน้าที่ว่าการ อ.ปาย โดยมีชาวบ้านแวะมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ในส่วนของตู้ปันสุขใน อ.ปาย มีจำนวน 4 จุด ได้แก่ หน้าค่ายทหาร ร.7 พัน 5 ค่ายโสณบัณฑิตย์ , บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.ปาย 1 จุด , หน้าโรงพยาบาลปาย 1 จุด และหน้าศูนย์วิจัยการกีฬา อ.ปาย อีก 1 จุด ซึ่งถือว่าพอเพียงต่อการให้บริการแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่แล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!