ทุกภาคส่วนใน อ.ดอยเต่า ร่วมปลูกต้นไม้ที่ป่าดอยกิ่วแลเนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า ได้มอบหมายให้ นายอภินันท์ เลาหะกุล ปลัดอาวุโส อ.ดอยเต่า เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี 2563 บริเวณป่าดอยกิ่วแล บ้านไร่ หมู่ที่ 2 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต อ.ดอยเต่า เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า (ชม.16) ดอยเต่า , เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธณรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพี่น้องประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี สร้างการมีส่วนร่วมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีความหวงแหนผืนป่า และเข้ามาช่วยกันรักษาผืนป่าดังกล่าว โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น และมอบต้นไม้ผลให้กับผู้นำชุมชนไปปลูกในที่สาธารณของหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!