จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. ทึ่ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน โดยการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดน่าน เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2563 มีเรื่องติดตามคือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีขอขยายวงเงินทดรองราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจังหวัดน่าน มีวงเงินทดลองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ จำนวน 16,109,281.75 บาท เงินทดรองราชการในเชิงป้องกัน จำนวน 10,000,000 บาท

ทั้งนี้ได้มีการพิจารณา อำเภอแม่จริม ขอประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง เพื่อขอใช้เงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง ด้านพืช ออกไปอีก 90 วันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!