สภากาชาดไทยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน จ.แม่ฮ่องสอน

อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยกิ่งกาชาดแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ พม. โรงพยาบาลแม่สะเรียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ และนายก ฯ อบต. ป่าแป๋ ลงพื้นที่ให้การเยียวยาช่วยเหลือราษฎรที่บ้านเรือนเสียหายจากพายุฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายก อบต. ตำบลแม่เหาะ นายก อบต. ตำบลป่าแป๋ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าที่โรงพยาบาลอำเภอแม่สะเรียง พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหาะ จำนวน 12 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลป่าแป๋ จำนวน 10 ราย รวมได้มีการให้การช่วยเหลือราษฎรไปจำนวนทั้งหมด 22 ราย ส่วนใหญ่บ้านเรือนและหลังคาเสียหายจากลมพายุฤดูร้อน ที่พัดอย่างรุนแรงในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!