เทศบาลนครเชียงใหม่ นำทีม จนท.ลุยตรวจห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ เพื่อคุมเข้มมาตรการป้องกันเชื้อระบาดโควิต-19

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 20 พ.ค. 63 นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าพันทิพย์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้พบว่าทางห้างสรรพสินค้าได้มีการ ตั้งจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงการกำหนดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ กาาบังคับให้ผู้ที่มาใช้บริการและเจ้าของกิจการต้องสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งตรงตามมาตรฐานที่รัฐบาลได้กำหนดไว้

โดยทางด้านนายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบตามห้างสรรพสินค้าในครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อเพิ่มความมั่นใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งจากการตรวจสอบพบพนักงานได้มีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี เลยได้มีการวางมาตรการความปลอดภัยทั้งการตั้งจุดคัดกรอง การลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการ รวมถึงมาตรการการดูแลความสะอาด นอกจากนี้ยังได้มีการรณรงค์การทำ Social Distancing ที่จะสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งหลังจากนี้ทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการออกตรวจตามห้างสรรพสินค้าต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปใช้บริการ และเป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้ฌรคโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่ง

ขณะที่การดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 นี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยทางจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบตามสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ซึ่งก็พบว่าเป็นไปที่น่าพอใจ โดยทางห้างต่าง ๆ ก็มีมาตรการ ไม่ว่าจะเป็นการ จำกัดเรื่องของจำนวนคนให้เพียงพอกับจำนวนพื้นที่ ไม่ให้แออัดจนเกินไป รวมทั้งมีการรับบัตรคิว การแจ้งจำนวนคน และเมื่อเข้าไปแล้วก็จะมีร้านค้าศูนย์บริการย่อยภายใน ที่มีการจำกัดจำนวนคนเช่นกัน และการทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสหลายคน

ขณะที่ทางห้างจะต้องให้พนักงานมาทำความสะอาดในทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง รวมไปถึงการวัดไข้ การบริการเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ โดยจากการประเมินทั้งหมดแล้วก็พบว่าเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังต้องให้คำแนะนำ ที่อาจจะต้องให้ทางผู้ดูแลดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยเฉพาะในเรื่องของการจำกัดจำนวนคน ที่ต้องขอความร่วมมือกับทางห้างและประชาชนได้ช่วยกันปฏิบัติตามด้วย แต่อย่างไรก็ตามจากผลการตรวจสอบประเมินในระยะ 2 วันที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าพอใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!