ศปก.อ.สบเมย ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย มาตรการโควิด-19

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสบเมย (ศปก.อ.สบเมย) มอบหมายให้คณะทำงานฯ ลงพื้นที่ร่วมกับ ศปม.บก.ทท.(นทพ) โดยการสนับสนุนของ พ.อ.มนต์รัตน์ รัตนวานิช ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของพื้นที่ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!