จังหวัดน่านมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ราชการจังหวัตน่าน , นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวน 2,000 ชุด จากตัวแทนบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ส่งมอบต่อให้แต่ละอำเภอ เพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ต่อไป

สำหรับมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในครั้งนี้ได้ มอบ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ ในอำเภอเมืองน่าน จำนวน 200 ชุด อำเภอภูเพียง จำนวน 200 ชุด และในเขตเทศบาลเมืองน่าน จำนวน 100 ชุด รวมทั่งหมด 500 ชุด

ด้าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID – 19) ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะของประเทศต่างๆ ทั่วโลกและประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการดำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบ ทางจังหวัดน่าน ยังคงจะหาทางช่วยเหลือกันต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!