ร.ร.เทพนารี นัดหมายรับใบงาน ย้ำนักเรียน ผู้ปกครอง ไม่ต้องกังวลใจการเรียนออนไลน์

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผอ.ร.ร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ ขอแจ้งการนัดหมายการติดต่อช่วงปิดเรียน ผู้ปกครอง นักเรียนทุกระดับชั้น ว่าตามที่โรงเรียนปิดตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และจะเปิดเรียนในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ปกครอง และนักเรียนจึงนัดหมายดังนี้
1. นักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และแผนกสองภาษา ติดต่อครูประจำชั้นเพื่อรับหนังสือเรียน เอกสารประกอบการเรียน ณ ห้องเรียนของนักเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
2. นักเรียนทุกระดับขั้น สามารถเข้าพบครูผู้สอนที่โรงเรียน ณ ห้องเรียนของนักเรียน เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป เข้าพบเพื่อปรึกษาในเนื้อหาการเรียน ผู้ปกครองเข้าพบเพื่อปรึกษาด้านการสอนลูก ติดต่อส่งงานแบบฝึกหัด และรับงานแบบฝึกหัดกลับไปทำที่บ้าน

3. การเรียนออนไลน์ ลูกจะสนใจเรียนมากหรือน้อย หรือไม่เรียนเลย ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลใจ เพราะเป็นการเรียนเสริมช่วงปิดเรียนเท่านั้น เปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ครูจะเริ่มการสอนใหม่ทั้งหมด
4. การเรียนรู้ของนักเรียนสามารถเรียนได้อย่างหลากหลาย การเรียนรู้ในระบบคือการเรียนรู้ในโรงเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ การเรียนรู้ตามอัธยาศัยคือการเรียนรู้ตามที่นักเรียนอยากจะเรียน การเล่นก็เป็นการเรียนรู้ การท่องเทียว การทำงานบ้าน การช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพ ล้วนแต่เป็นการเรียนทั้งสิ้น

5 บิดเรียนช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน นักเรียนยังมีเวลาเรียนครบเหมือนเดิม เพราะขยายเวลาเรียนไปในเดือนตุลาคม และในเดือนเมษายน ดังนั้นผู้ปกครองสบายใจได้ ลูกมีเวลาเรียนครบและเนื้อหาวิขาก็ได้เรียนครบเพราะ มีเวลาเรียนเพียงพอ ดังนั้นช่วงบิดเรียนนานๆ เป็นโอกาสอันดีที่ผู้ปกครองอยากให้ลูกรู้อะไรช่วยอะไร และอยากให้ลูกทำอะไรเป็น เราสามารถสอนลูกได้ตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการ ลูกเป็นคนเก่งอย่างหลากหลายผู้ปกครองสร้างได้ โรงเรียนเทพนารีขอให้กำลังใจท่านผู้ปกครองทุกท่าน
6. .เชิญผู้ปกครองเข้าพบติดต่อฝ่ายงานทุกฝ่าย หรือติดต่อที่ สำนักงานโรงเรียนเทพนารี โทร 054-541740 หรือ Line Dthepnaree49 และขอความร่มมือมายังท่านผู้ปดรอง นักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!