สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 แม่สะเรียง เดินหน้าแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายโยธิน จงบุรี ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้สั่งการให้ นายวิชัย ปินะสุ ผู้อำนวยการ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารอนุรักษ์พื้นที่ 16 และในฐานะประธานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปัญหาน้ำประปาบ้านห้วยโป่งเลา ร่วมกับ นายกฤษฎา แก้วบุตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ นายสุวัชชัย ศิริทิพย์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย นายศักดิ์สิทธิ์ บุตรอุดม หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา พร้อมประสาน ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นอภ.ขุนยวม กรมทหารพรานที่ 3605 (ขุนยวม) ตชด.รับผิดชอบในพื้นที่ ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.แม่กิ๊ ได้จัดประชุมหารือ เพื่อคลี่คลายปัญหาการก่อสร้างระบบประปา เพื่อการอุปโภค-บริโภค ประปาหมู่บ้านห้วยโปงเลา ณ ห้องศูนย์การเรียน ตชด.บ้านห้วยโปงเลา หมู่ที่ 4 ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 80 คน
ผลการประชุม คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คลี่คลายปัญหาการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประปาหมู่บ้านห้วยโปงเลา โดยมี นายวิชัย ปินะสุ ผอ.สอช.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง ประธานกรรมการฯ ได้สรุปและจะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมจะรายงานให้ นายโยธิน จงบุรี ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ทราบในระดับต่อไป
ด้าน นายโยธิน จงบุรี ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เปิดเผยว่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยว่าหลังได้รับทราบปัญหาของประชาชนในบ้านห้วยโป่งเลา ทางเราก็ไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใด จึงได้สั่งการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เข้าไปแก้ประเด็นปัญหาของราษฎรในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ทุกอย่างดำเนินการตามหลักการและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง ที่สำคัญต้องยึดตามหลักกฎหมายของบ้านเมืองทุกประการ
ดังนั้นหากประชาชนมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้โดยตรงทุกปัญหาสามารถตอบได้ตามข้อเท็จจริงทุกประการ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเจ้าหน้าที่ได้สนองและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลฯ รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกประการ โดยให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าให้อยู่ได้แบบยั่นยืน ตลอดจนให้ความสำคัญกับประชาชนชุมชนในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือกับประชาชนทุกภาคส่วน ช่วยกันสอดส่องดูแลตลอดจนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละพื้นที่ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับชุมชนตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!