วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบเครื่องกดเจล แก่โรงพยาบาลสะเมิง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และคณะครู ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบเครื่องกดเจลแบบเท้าเหยียบ ซึ่งใช้เหล็กในการประดิษฐ์ จัดทำโดยแผนกวิชาช่างยนต์ ให้กับโรงพยาบาลสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลสะเมิง ได้ใช้เจลล้างมือโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสขวด ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนและประเทศชาติ ผลิตอุปกรณ์ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัย Covid-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!