ผบ.ม.2 พัน.15 พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข ตู้เติมบุญ ”

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 เวลา 10.30 น. พ.ท.บัณฑิต ชาวกัณหา ผบ.ม.2 พัน.15 พร้อมด้วยคณะนายทหารของหน่วย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข ตู้เติมบุญ ” โดยจัดทำตู้ และได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ใส่ในตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) ณ วัดไผ่เหลือง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมี ประชาชนร่วมนำเครื่องอุปโภคบริโภคมาเติมในตู้ และให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

พ.ท.บัณฑิต ชาวกัณหา ผบ.ม.2 พัน.15 กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะของประเทศต่างๆ ทั่วโลกและประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการดำรงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบ ทางจังหวัดน่าน ยังคงจะหาทางช่วยเหลือกันต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!