กอ.รมน.ลำพูน จัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผักในชุมชน

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2563 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ทา จัดกิจกรรม “บ้านนี้มีรัก แลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก ร่วมใจ๋ฮอมฮัก ปลูกผักกินเอง” ณ หมู่บ้าน บ้านทาทุ่งยาว หมู่ที่ 11 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นคลังอาหาร ส่งเสริมให้ประชาชน มีอาหารบริโภคในครัวเรือน ปลูกผักสวนครัว เป็นพื้นฐานสู่ความพอมี พอกิน พอใช้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่บ้าน และตำบลต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งในการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผัก กล้าพันธุ์พืชผักสวนครัว นี้ เพื่อนำไปเพาะปลูก รับประทานในครัวเรือนและแบ่งปันกับครัวเรือน อื่น ๆ เป็นการร่วมมือร่วมใจกันในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อขยายผลไปยังหมู่บ้าน ตำบลต่าง ๆ ต่อไป

ในส่วนของมาตรการการป้องกันโรค กอ.รมน. จังหวัดลำพูน ได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการฯ เพื่อให้สามารถรับสถานการณ์โควิด-19 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!