อุทยานแห่งชาติขุนน่าน สบอ.13 ออกตรวจลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Smart Patrol)

ช่วงระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2563 ภายใต้อำนวยการ นายอิศรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) มอบให้นายวิสุทธิ์ ใสสะอาดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนน่าน นำ จนท. อช.ขุนน่าน ชุดลาดตระเวนที่ 1 ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Smart Patrol) ตามคำสั่งอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ที่ 81/2563 เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) บริเวณห้วยสลัม ห้วยข่าและห้วยบ้านเด่น ท้องที่บ้านห้วยโทน ม.2 ถึงท้องที่บ้านเด่น ม.1 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ไม่พบร่องรอยการกระทำผิด พบปัจจัยนิเวศ ไม่พบร่องรอยสัตว์ป่ารวมระยะทางในการลาดตระเวนทั้งสิ้น 34.0 กิโลเมตร ชุดลาดตระเวนที่ 2 ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Smart Patrol) บริเวณป่าดอยป่าก๋ง ดอยสบห้วยเต็ง ป่าลำน้ำว้า ป่าห้วยหลวง ป่าห้วยทาง ท้องที่บ้านดงผาปูน หมู่ที่ 8 และ ท้องที่บ้านนาบง หมู่ที่14 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน รวมระยะทางในการลาดตระเวนทั้งสิ้น 38.0 กิโลเมตร ไม่พบร่องรอยการกระทำผิด พบปัจจัยนิเวศ พบร่องรอยสัตว์ป่า ชุดลาดตระเวนที่ 3 ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Smart Patrol) บริเวนพื้นที่ป่าวันวังกาด,ป่าวังไฮ,ป่าน้ำว้า,ป่าสันวังโก๊ะ,ขุนห้วยป่าชาง,ขุนห้วยป่าคา,ขุนห้วยทุม,และขุนห้วยวะ ท้องที่บ้านนาบง หมู่ที่ 14 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
รวมระยะทางในการลาดตระเวนทั้งสิ้น 44.0 กิโลเมตร ไม่พบร่องรอยการกระทำผิด พบปัจจัยนิเวศ พบร่องรอยสัตว์ป่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!