ที่ปรึกษารัฐมนตรีคลังติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกร

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย ถนน ธนาลัย อำเภอเมืองเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย โดยมี นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย และนายดุสิต เหลี่ยมวัฒนา ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

ตามที่ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงรายได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 4 โครงการ ด้วยมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด -19 ที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมอบหมายให้ธนาคาร ธกส. เป็นผู้แทนของกระทรวงการคลังในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลของผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ที่เป็นลูกค้า ธกส. และโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 อีกทั้ง ให้การสนับสนุนสินเชื่อตามมาตรการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs และ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด
-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com

ทั้งนี้ ได้มอบเงินช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม โดยมอบเงินช่วยเงินเยียวยา 5, 000 เป็นเวลา 3เดือน โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส โควิด 19 มอบสินเชื่อจำนวน 10, 000 บาท และ มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 โดยการมอบเงินจำนวนจำนวน 6,000,000 บาท อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!