ผอ.รมน.เชียงราย พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสดขอความร่วมมือป้องกันเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วย พันเอก พศิน แสงคำ รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกสำรวจและตรวจเยี่ยมตลาดสด และจุดคัดกรองก่อนเข้าตลาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจังหวัดเชียงรายไม่มีผู้ป่วยแล้วนานกว่า 1 เดือน แต่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำจึงได้มีการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยตามจุดที่มีประชาชนหนาแน่น รวมไปถึงจุดคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสู่พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น

โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมที่ตลาดสด 2 แห่ง คือที่ตลาดสดบ้านใหม่ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงราย และตลาดสดบ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย โดยพบว่า ทั้ง 2 แห่ง มีการจัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่าง และ ฉีดพ่นละอองสารฆ่าเชื่อ ตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ และล้างมือด้วยน้ำเปล่า ทั้งก่อนเข้า และ ออกตลาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามมาตรฐานของกรมอนามัยและองค์การอนามัย

ผู้อำนวยการรักษาควมมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวทักทายกับ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนผู้ที่มาใช้บริการ ในขณะเดินจับจ่ายใช้สอย พร้อมได้ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำอีกด้วย ทั้งนี้ ยังขอความร่วมมือกับประชาชน ใช้ความอดทนอีกไม่นาน ที่สถานการณ์ต่าง ๆ อาจจะคลี่คลายและสงบลงไปในที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!