สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ พร้อมให้บริการอีกครั้ง เน้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19

หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. มีมติผ่อนปรนให้กิจการสนามกอล์ฟสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ในส่วนของ สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ (อผม.) ในฐานะประธานอนุกรรมการสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ เปิดเผยว่า หลังจากที่สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ ได้ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะนี้ ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้บริการทุกวันแต่จำกัดเวลาการให้บริการ ซึ่งในวันทำการจันทร์-ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. และในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-15.30 น.

ทั้งนี้ผู้มาใช้บริการ จะต้องโทรศัพท์สำรองสนามล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง กรณีไม่ทำการจองล่วงหน้าจะไม่สามารถออกรอบได้ และจำกัดการออกรอบได้ไม่เกินกลุ่มละ 4 คน พร้อมกันนี้ ยังจำกัดการให้บริการไม่เกินวันละ 80 คน

ขณะเดียวกัน ยังได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้บริการสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งผู้มาใช้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยแนวทางปฏิบัติดังกล่าวแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ทั้งนักกอล์ฟ, แคดดี้ และร้านค้า ซึ่งทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1.5-2 เมตร หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล รวมไปถึงน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสม่ำเสมอ

นายมาโนช กล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ จะดำเนินการคัดกรองบริเวณจุดลงถุงกอล์ฟ (ทางเข้าอาคารนันทนาการ) เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่าอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้ใช้บริการเด็ดขาด รวมถึงการจัดทำประวัติและข้อมูลผู้มาใช้บริการ นักกอล์ฟต้องกรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน สำหรับนักกอล์ฟชาวต่างชาติ ต้องแสดงพาสปอร์ตเพื่อบันทึกประวัติด้วย

ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการสนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ รวมถึงสนามซ้อม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น รวมถึง แคดดี้ทุกคนด้วย ซึ่งก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ขอให้หมั่นล้างมือและเว้นระยะห่างระหว่างกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!