ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ เดินหน้าเปิดให้บริการ และปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ เดินหน้าเปิดให้บริการและปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ โดย นายพิสันต์ สุวรรณธาดา ผู้จัดการทั่วไป นำพาคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และ พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ เยี่ยมชมลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจการ/กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรน เพิ่มเติม (ระยะที่ 2) และให้คำแนะนำแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19)

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!