จ.แพร่ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว” ที่ม่อนแม่ถาง

เมื่อวานนี้วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ม่อนแม่ถาง ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ได้มีการจัดโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ เป็นประธานเปิด นายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ กล่าวรายงาน และมีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ฝ่ายปกครอง ชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทุกภาคส่วน อ.ร้องกวาง เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน


โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากตามมติ คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยรัฐบาลได้มีนโยบายฟื้นฟูป่าในประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อให้มีต้นไม้ยืนต้นในประเทศเพิ่มมากขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่า เนื่องจากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกและเผาทำลายป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่โดยเร่งด่วน

นายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ กล่าวว่า ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดงาน โครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว” บริเวณ ม่อนแม่ถาง ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เนื้อที่ 539 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลด PM 2.5 ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยประสบปัญหาไฟป่าเผาไหม้อย่างรุนแรง กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการดำเนินงานครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากข้าราชการ พนักงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!