วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับมอบตัวนักเรียนนักศึกษา รอบเพิ่มเติม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้างานทะเบียน หัวหน้างานแนะแนว และเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาใหม่ รอบเพิ่มเติม (เพื่อทดแทนผู้สละสิทธิ์) ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมประชุมชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขการทำสัญญามอบตัวเป็นนักเรียนนักศึกษาโครงการกองทุนนวตกรรม สายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอ เชียงดาว เวียงแหง พร้าว ไชยปราการ ฝาง และแม่อาย เป็นกองทุนนวัตกรรมที่สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นประตูสู่โอกาสให้เด็ก ๆ กล้าที่จะก้าวตามความฝัน มีความหวัง และเป็นอนาคตของชาติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!