กรมอนามัย คุมเข้ม ศูนย์การค้า-ห้างสรรพสินค้า มาตรฐานการผ่อนปรน 3 ส่วนหลัก

กรมอนามัยเตรียมความพร้อม ศูนย์การค้า-ห้างสรรพสินค้า รองรับมาตรฐานการผ่อนปรน คุมเข้ม 3 ส่วนหลักได้แก่ด้านมาตรการการให้บริการ ด้านความปลอดภัย (ตรวจเชื้อรา Legionellae แบคทีเรีย ระบบอากาศ) และด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (ความปลอดภัยของอาหาร) สำหรับผู้ให้บริการ และผู้เข้าใช้บริการควรปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภับต่อสุขอนามัย ปลอดภัยจากโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!