ออกรณรงค์ห้ามทำการประมง ในฤดูสัตว์น้ำจืดวางไข่

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับทราบ ห้ามทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดวางไข่ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง โดยนายชูศักดิ์ จงงาม หัวหน้าหน่วยฯ มอบหมายให้ นายธนวินท์ พุ่มไสว นายท้ายเรือ ส2 พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 3 นาย ออกทำการประชาสัมพันธ์ และเตรียมความพร้อม ห้ามทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ (ฤดูน้ำแดง) ประจำปี พ.ศ. 2563 และได้ประชาสัมพันธ์พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศฯและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทำการประมง ให้กับชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่ จ.ลำปางได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่มอก ต.เวียงมอก อ.เถิน , อ่างเก็บน้ำแม่ทาน ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ  และได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านสา ทำการประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุกระจายเสียงของหมู่บ้านในพื้นที่เขื่อนกิ่วลม ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม  เพื่อให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันการลักลอบทำการประมงโดยผิดกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!