ฌอน บูรณะหิรัญ มอบหน้ากากอนามัย N95 โรงพยาบาลลานนา

ฌอน บูรณะหิรัญ นักคิด และนักเขียน ยูทูบเบอร์ ชื่อดัง ส่งหน้ากากอนามัย N95 มอบให้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลลานนา

เพื่อเป็นกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งหน้ากากอนามัย N95 นี้เป็นหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน และได้รับการยอมรับทั่วโลก ใช้กับบุคลากรในโรงพยาบาล ที่มีโอกาสเสี่ยงพบผู้ป่วยมาก โดยประสิทธิภาพในการป้องกันของหน้ากากนี้จะสูงกว่าหน้ากากอนามัยแบบทั่วไป เพราะสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 , PM 10 เชื้อโรคที่มีขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน และป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา(ไวรัสโควิด-19) ได้สูง ในปัจจุบันถือเป็นสินค้าควบคุมหาซื้อทั่วไปยาก

โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของสปสช. #ตรวจแล๊บโควิด19 คนไทยทุกคน ที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงของกระทรวงสาธารณสุขโคยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในแต่ละวันมีความจำเป็นต้องใช้หน้ากาก N95 เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!