กอ.รมน.เชียงราย จัดขบวน Army Delivery แบบถึงมือถึงบ้าน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2563 นายประจญ ปรัชย์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พันเอกพศิน แสงคำ รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 (1) ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร กลุ่มสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จัดขบวนรถ Army Delivery นำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มจำนวน 360 ชุด

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนต่างในอำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือราษฏร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป้าหมายเป็นชาวบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง โดยกำลังพลจะจัดส่งถึงมือผู้รับถึงที่บ้าน ซึ่งชาวบ้านต่างดีใจและตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีหน่วยงานหลาย ๆ ภาคส่วน ได้ให้ความช่วยเหลือส่งอาหารและน้ำดื่มถึงบ้าน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จากทางศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข COVID 19 จังหวัดเชียงราย ในขณะนี้เข้าวันที่ 52 แล้วที่ไม่พบผู้ป่วยจากเชื้อโรคระบาดไวรัส COVID-19 รายใหม่ แต่ทางจังหวัดยังคุมเข้ม แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ป้องกันการระบาดซ้ำ และคอยแจ้งให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเป้าหมาย 5 จังหวัด เมื่อเข้าพื้นที่แล้วจะต้องแจ้งให้ อสม. และผู้นำชุมชนทราบเพื่อทำการกักตัว 14 วัน เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดป้องกันการแพร่ระบาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!