โรงพยาบาลสวนปรุง รับมอบ face shield

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ทพญ.ภารณี ชวาลวุฒิ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ กรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ Covid-19 โรงพยาบาลสวนปรุง และทีม ARI Clinic ให้การต้อนรับและขอขอบคุณ บริษัท เอ็ดดูเคติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในโอกาสมอบ face shield จำนวน 22 ชิ้น สำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนปรุง ในการปฏิบัติงานคัดกรองผู้มารับบริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ณ โรงพยาบาลสวนปรุง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!