จ.แพร่ รับมอบถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบใหัประชาชนที่ประสบภัยโควิด19

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รับมอบถุงยังชีพและสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จากผู้แทนบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารธนาคารออมสิน และประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้บ้านป้าเหงี่ยม ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีรับมอบฯ ดังกล่าว
สำหรับสิ่งของที่รับมอบในครั้งนี้ประกอบด้วย
1. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ชุด บรรจุข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช และน้ำปลา
2. ธนาคารออมสิน น้ำมันพืช 40 ขวด น้ำดื่มชนิดขวด 30 โหล และน้ำดื่มชนิดแก้ว 5 กล่อง
3. ศูนย์เรียนรู้บ้าน ป้าเหงี่ยมบ้านทุ่งโฮ้ง ข้าวสารเหนียว 90 กิโลกรัม และน้ำดื่มชนิดขวด 10 โหล
ในวันเดียวกันนึ เวลา 10.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ผู้บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 18/2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!