ชมรมศิษย์เก่าช่างไฟฟ้า เทคนิคเชียงใหม่ บริจาคชุด PPE สู้โควิด-19 ให้โรงพยาบาล

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ชมรมศิษย์เก่าช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำโดยนายอุทัย พวงศรี ประธานชมรมฯ คณะกรรมการชมรมฯ บริจาคชุด PPE สู้ COVID 19 จำนวน 300 ชุดมูลค่า 100,000 บาท ซึ่งเป็นชุดป้องกันไวรัสหรือเชื้อโรคต่าง ๆ แก่บุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และสนับสนุนแพทย์ในการแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบให้แก่โรงพยาบาล
1. รพ.มหาราขนครเชียงใหม่
2. รพ.นครพิงค์เชียงใหม่
3. รพ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4. รพ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
5. รพ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!