เดินหน้าสร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง 2 หมู่บ้าน อ.แม่สาย

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง อ.แม่สาย พร้อมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สายที่ 5 ปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่บ้านปางห้า ม.1 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการขยายผลของโครงการร้อยใจรักษ์ โดยความคืบหน้าโครงการ วันนี้ได้ทำการวางท่อจำนวน 3 แถว พร้อมฉาบปูนเชื่อมข้อต่อท่อ เตรียมพร้อมเทหินคลุกคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ จากนั้นได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าแดง ม.5 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อประสานงานและเตรียมความพร้อมก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการขยายผลของโครงการร้อยใจรักษ์ และพร้อมที่จะดำเนินการโครงการฯในวันพรุ่งนี้ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!