ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่นักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล อ.อุ้มผาง จ.ตาก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายอำเภออุ้มผางและหัวหน้าส่วนราชการ เชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่นักเรียน จำนวน 400 ชุด

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถุงยังชีพแก่นักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะทางวิชาการและการงานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาทางด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล ตั้งอยู่บ้านเปิงเคลิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนายสิปปนนท์ มั่งอะนะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 59 คน และมีนักเรียน จำนวน 966 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!