วัฒนธรรมจ.แพร่ พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็ง

ผู้สิ่อข่าวรายงานว่า นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรม จ.แพร่ เผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วย พลัง บวร เพื่อเตรียมแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เตรียมความพร้อมในทุกมิติทางวัฒนธรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว และให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง
โดยเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ประสานการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ วัดสูงเม่น ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คลิปวีดิทัศน์นำเสนอชุมชนคุณธรรมฯ ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ วิถีชีวิต ที่พักอาศัย ธรรมชาติ อาหารท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้มีคุณค่าและมูลค่าสูงขึ้น สร้างระบบช่องทางการจำหน่ายสินค้า การแสดงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) คลี่คลายไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!