ต้นแบบทีมสภานักเรียน ร.ร.สารภีพิทยาคม ระดับเขตพื้นที่

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ทีมสภานักเรียนของโรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!