พช.แม่สอด ร่วมกับ อบต.ท่าสายลวด ขับเคลื่อนกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน โครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. อบต.ท่าสายลวด นำทีมโดย นายพนม แสงแปง นายก อบต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต. ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.ท่าสายลวด ผู้นำ อช.ต.ท่าสายลวด ผู้นำชุมชน และทีมงานจาก กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคี โดยรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก จากสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.แม่สอด ร่วมกันดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน โครงการ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ บริเวณที่ทำการ อบต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

 

โดยเริ่มจาก “ผู้นำ ต้องทำก่อน” และปฏิบัติการภายใต้กิจกรรม “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของผู้ว่าราชการ จ.ตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ตาก พร้อมได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกคนจาก อบต.ท่าสายลวด ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคเองที่บ้าน หรือครัวเรือนของตนเอง ด้วยการน้อมนำหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ด้วยการปฏิบัติตนเองให้เป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างให้กับคนในชุมชน เพื่อขยายผลต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!